bokningsvillkor

Bokningsvillkor

för vattenskoter förarbevis

Villkor för distansstudier
De kurser eller kurstillfällen som tillhandahålls i form av livesändning via Internet kräver att Kund har tillgång till hårdvara, programvara och internetuppkoppling enligt vad som informerats om i kallelse till, eller vid beställning/bekräftelse av, kursen. Det är Kundens ansvar att se till att dessa krav uppfylls och att Kunden i god tid har testat sin utrustning och internetuppkoppling.
Ångerrätt
Kund som är privatkund har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att hen accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska Kund innan ångerfristen gått ut kontakta Leverantörens Stay alives kundtjänst via info@stayalive.se
Avbokning
Avbokning skall ske skriftligen per e-post. Vid avbokning senast 72 timmar före kursstart återbetalas hela kursavgiften med avdrag för ev. studiematerial och porto. Vid senare avbokning debiteras hel kursavgift. Byte av kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Om en Kund uteblir från ett kurstillfälle har Stay Alive rätt att ta ut hela kursavgiften.
Ombokning
Vid ombokning 72 timmar före kursstart tas en ombokningsavgift på 500kr. 
Inställd kurs
Stay alive har rätt att ställa in en kurs. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver betalas inte.
Personuppgifter
Bolagets hantering av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR). När ni bokar kurs hos oss medger ni att vi sparar era angivna uppgifter i upp till 5år. Detta för att kunna registrera er hos Transportstyrelsen för utfärdandet av förarbevis. Transportstyrelsen kräver att vi sparar alla uppgifter i 5 år för att kunna göra revision. 
Låne/hyresmaterial
I förekommande fall hyr eller lånar Kund material(vattenskoter, flytväst, våtdräkt mm.) för genomförande av kursen. Stay Alive ansvarar för att distribuera detta material förutsatt att Kund i god tid meddelat relevanta lån/hyresbehov. Materialet ska återbördas i motsvarande skick som det mottogs i. Om materialet ej återbördas inom utsatt tid, eller återbördas i ett väsentligen sämre skick förbehåller sig Stay alive har rätten att fakturera Kunden för materialets uppskattade värde.
Kundens vattenskoter
Om Kunden använder egen vattenskoter i samband med kursens genomförande ansvarar Kund för att vattenskotern är i körbart skick och inte utgör en fara för Kund eller andra deltagare. Kunden ansvarar själv för att transportera vattenskotern till platsen för kursens genomförande. Kunden ansvarar för att vattenskotern har erforderlig mängd bränsle, olja och laddat batteri. Kunden ansvarar själv för eventuella skador på vattenskotern som kan uppkomma i samband med kursen. Stay alive ab tar inget ansvar för eventuella personskador eller skador på vattenskotern.